Persoonlijk traject

"It is your road, and yours alone
Others may walk it with you
But no one can walk it for you."
- Rumi -​


Ieder mens brengt zijn of haar eigen geschiedenis mee en dat vraagt om een maatwerkplan. Voor het behandeltraject plaatsen we een stip op de horizon, die als rode draad door het traject heen loopt. Vervolgens werken we iedere sessie met datgene wat er op dat moment speelt in je leven, iets dat je raakt of bezig houdt. Tijdens de sessies is het menselijk contact de basis en is er aandacht voor zowel het deel in jou dat stevig en krachtig is, vertrouwen heeft en zich veilig voelt, als voor dat deel in jou dat zich stilgelegd, onbegrepen, genegeerd of afgewezen voelt. Door ruimte te geven aan beide kanten, is blijvende verandering in houding en gedrag mogelijk.

​Het behandeltraject heeft de volgende opbouw:

 1. een intake gesprek, eerste sessie
 2. de vervolg sessies
 3. ​een afronding.

Intake, eerste sessie

In het intakegesprek bespreken we wat jouw hulpvraag is en wat je wilt bereiken met de sessies. Dit is een vraag die op jou persoonlijk betrekking heeft en die als een rode draad door het behandeltraject heen loopt. We gaan ook gelijk aan de slag zodat je kan proeven of mijn manier van werken bij je past.

Voorafgaand aan de afspraak, ontvang je een vragenlijst die we tijdens deze sessie bespreken.

Image of a hand on hieroglyphs

Vervolg

Tijdens iedere sessie werken we met wat er op dat moment op de voorgrond is. Dat kan een recente gebeurtenis zijn of iets dat al langer speelt. Deze situaties worden gebruikt als ingang van je onderzoek.

Je leert lichaamssignalen herkennen die samenhangen met belemmeringen waar je tegen aan loopt. Afhankelijk van je persoonlijke behoefte vindt er een verdieping plaats waarin er ruimte ontstaat te onderzoeken wat er ten grondslag ligt aan ervaringen die in je liggen opgeslagen en waar je zelf moeilijk bij kan komen. Dit verloopt altijd op jouw tempo en binnen jouw grenzen.

Evaluatie

Tussentijds evalueren we regelmatig met betrekking tot het gewenste doel, de behandeling en ons contact. Ook wordt het behandeltraject afgesloten met een evaluatie. We kijken dan o.a. terug op wat het traject je heeft gebracht.


Benieuwd of ik je kan helpen?
Neem contact op of maak een afspraak


Basis in sessies

Het menselijk contact staat centraal in alle sessies. Daarnaast wisselen verschillende werkvormen elkaar af, zoals:​

 • Ademtechnieken: helpen je om op een dieper niveau in contact te komen met jezelf.
 • Bio-energetica: die helpen bij het vergroten van je lichaamsbewustzijn en bij ruimte geven aan vastgezette emoties. De basis in deze methode: waarnemen van lichamelijke sensaties, doorstromen van de energie, expressie geven aan de emotie en integratie van hetgeen is losgekomen.
 • Body-drama: een combinatie van Gestalt en Psychodrama: helpt bij het ontrafelen van je emoties en gevoelens en deze helder te krijgen.
 • Somatic Experiencing®: methode voor heling van shocktrauma.
 • Penduleren: bewegen tussen ontspannen en gespannen gebieden in het lichaam: hiermee kan de veiligheid in jezelf toenemen en het overspoelende effect van een gebeurtenis afnemen

Verder maak ik gebruik van:​

 • Vertragen: tijd nemen om een gebeurtenis in het hier-en-nu of in het verleden in kleine stapjes te onderzoeken. Hierdoor kan er ruimte komen voor details die op tot op dat moment nog niet in beeld waren.
 • Felt-sense: een reactie die in het lichaam voelbaar is door emoties, gevoelens en lichaamssensaties. Felt-sense is een ingang tot bewustzijn op onbewuste gevoelens en gedragingen.
 • Verbeelding; een voorstelling maken van een situatie werkt krachtig bij het inleven in een gevoel.
 • Innerlijk kind: Pijnlijke ervaringen uit je kindertijd die je als volwassene, vaak onbewust, in de weg staan om vrij te leven. Door inzicht te krijgen op wat er speelt kan er erkenning en compassie ontstaan voor dit deel in jou.
 • Hulpbronnen: dit zijn mensen, situaties en elementen in je omgeving die helpend voor je zijn, die jou goed doen. ​​