Procedure bij klachten

Het kan voorkomen dat je als cliënt een klacht hebt over mij of mijn manier van werken.
Om zorgvuldig om te gaan met deze klacht, wordt in de complementaire zorg de volgende procedure gehanteerd:

  1. Geef je klacht door aan mij.
    Door je klacht in contact met mij te brengen kunnen we gezamenlijk kijken of we tot een oplossing kunnen komen.

Mochten we er samen niet uit komen, dan kan je het volgende traject doorlopen:

  1. Neem contact op met mijn beroepsvereniging Stichting Beroepsorganisatie Lichaamsgeoriënteerde Psychotherapie (SBLP).
    De contactpersoon klachtbehandeling van de beroepsvereniging onderzoekt de opties om tot een vergelijk te komen tussen de indiener van de klacht en de therapeut. Meer informatie over het klachtenreglement van SBLP is te vinden op: www.sblp.nl onder het kopje ‘cliënten’.

    Het kan zijn dat de contactpersoon een onafhankelijke klachtenfunctionaris van de geschillencommissie van CAM-COOP inschakelt om tot een vergelijk te komen.

Mocht dit geen afdoende resultaat brengen:

  1. Je kunt contact opnemen met de onafhankelijke geschillencommissie van CAM- COOP. De klacht wordt eerste beoordeeld op ontvankelijkheid. Bij het in behandeling nemen van de klacht, draagt de geschillencommissie zorg voor een transparante procedure waarbij het principe van schriftelijke hoor en wederhoor wordt gehanteerd. Men biedt ruimte om alsnog te schikken. De geschillencommissien doet een bindende uitspraak. De klachtenregeling staat op www.camcoop.nl onder het kopje ‘klachtenregeling’.